رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

اقتصاد هنر ، چاپ خونه دوازده

جریان سازی در بازار هنری ایران، موردی است که تاکنون بسیار به آن پرداختیم و وجوه مختلف فعالیت در این چرخه را موردبررسی قراردادیم؛ اما تاکنون جزءها را کنار هم چیدیم و در باب گالری‌ها، سرمایه‌گذاران، کلکسیونرهای شخصی، حیطه فعالیت و دیدگاهشان صحبت کردیم؛ بحث اقتصادی هنر همواره در سیر خلق، ارائه و جریان سازی آن در مقیاس‌های بزرگ جزو مسائل چالشی بوده است. در این میان، جریانی معتقد به بازاریابی یا همان اصطلاح تخصصی آن یعنی اکسپو هستند. این روند در دوره‌های مختلف و به اشکال متفاوت مطرح گشته و در بسیاری از کشورها به ‌طرق گوناگون طی سالیان گذشته صورت پذیرفته، لیکن در ایران حرکتی نو تلقی می‌شود. بر طبق این فرآیند میزان فروش آثار نقاشی بر اساس مخاطب و بازار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اکسپوی تهران را می‌توان جزو جنجالی‌ترین‌های این حوزه در ایران دانست. این اکسپو باسابقه برگزاری دوره‌های متعدد، توانسته جایگاه مطلوبی را به‌دست آورد؛ اما میزان تأثیرگذاری آن در جامعه هنری هنوز به‌صورت دقیق موردسنجش قرار نگرفته است. سؤالات اصلی مبتنی بر این است که آیا برگزاری حراج و به‌طور اخص حراج تهران چه میزانی از تأثیر را بر جامعه هنری دارد؟ و این تأثیرات از چه جنس اثرگذاری است؟ سازنده و یا مخرب؟

پیام بگذارید