رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

اقتصاد هنر

اقتصاد هنر ، چاپ خونه سیزده

درباره سهم اندک هنر از توسعه اقتصادی فاقد بازدهی دانستن فرهنگ و هنر در این کشور گویی که نهادینه‌شده باشد مانع هرگونه سرمایه‌گذاری در این حیطه گشته؛ دلایل چنین تنگ‌اندیشی در این زمینه همچنان مشخص نیست. درست است قدمت ورود مباحث اقتصاد هنر به گفتمان

اقتصاد هنر ، چاپ خونه دوازده

جریان سازی در بازار هنری ایران، موردی است که تاکنون بسیار به آن پرداختیم و وجوه مختلف فعالیت در این چرخه را موردبررسی قراردادیم؛ اما تاکنون جزءها را کنار هم چیدیم و در باب گالری‌ها، سرمایه‌گذاران، کلکسیونرهای شخصی، حیطه فعالیت و دیدگاهشان صحبت کردیم؛ بحث

اقتصاد هنر ، چاپ خونه یازده

این شماره به بحران مالی طولانی سال ۲۰۰۸ و ماهیت و تنوع واکنش‌های هنری به آن می‌پردازد. این بحران مالی به‌عنوان یک نتیجه جهانی شده سرمایه‌داری متأخر درک می‌شود که بااین‌وجود در سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی متفاوت تجربه می‌شود. ماهیت آن چندوجهی است، پدیده‌ای

اقتصاد هنر ، چاپ خونه ده

اقتصاد هنر آنچه تاکنون در اقتصاد هنر شماره‌های قبلی چاپ‌خونه به آن پرداختیم، چرایی و چگونگی فعالیت در بازار هنری و شیوه ارزیابی آثار و نحوه ورودشان در یک چرخه دُرست عرضه و مبادله‌ی "هنر" بوده است. این سؤال می‌تواند پیش آید که این رودِ

اقتصاد هنر ، چاپ خونه هشت

در ادامه بحث در باب شیوه سرمایه‌گذاری در دنیای رو به پیشرفت هنرهای تجسمی، به این مسئله می‌رسیم که یک سرمایه‌گذار چگونه می‌تواند انتخابی درست و حمایتی به جا و پرسود در بازار هنری داشته باشد؛ البته که امروزه حتی خود هنرمند هم به‌وسیله ارتباطات

اقتصاد هنر ، چاپ خونه چهار

تأثیر بحران اقتصادی بر اقتصاد هنر قاعدتاً بحران اقتصادی در هر نقطه از جهان، در اقتصاد هنر آن کشور تأثیرگذار است، اما قاعده تأثیرپذیری آن نسبت به کالاها و اشیای مصرفی جامعه متفاوت است. نکته عجیب در این مسئله، تأثیرپذیری فقط و فقط «فرد» است،

اقتصاد هنر ، چاپ خونه سه

«ژان دوبوفه، جان‌مایه و گوهر هنر را تازگی و بدیع بودن آن می‌پندارد؛ و دگرگونی دائم را تنها رهیافت شایسته هنر.» اقتصاد هنر به‌منزله رشته‌ای از علم اقتصاد که در نتایج مادی سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های هنری کاربرد دارد، در ایران از قدمت چندانی برخوردار

اقتصاد هنر ، چاپ خونه هفت

در این سری از اقتصاد هنر به شیوه سرمایه‌گذاری در بازار هنری و نقش دلالان هنری خواهیم پرداخت. پس‌ازآنکه نیویورک به دلیل جنگ جهانی به مرکز تمامی جنبش‌های هنری تبدیل شد، کنش‌های بسیار متفاوتی توسط هنرمندانی که از سراسر جهان در این شهر جمع شده

اقتصاد هنر ، چاپ خونه شش

در سری پیشین اقتصاد هنر به رابطه‌ی جدایی‌ناپذیر سیاست و اقتصاد عمومی و بازار هنری پرداختیم و این آگاهی حاصل شد که هر تغییر در‌روند سیاسی یک کشور بر اقتصاد هنر تأثیری انکارناپذیر دارد. کشوری همچون ایران که طی ادوار پیشین خود هیچ‌گاه ثبات اقتصادی

اقتصاد هنر ، چاپ خونه پنچ

در جریده پیش از اقتصاد هنر در شرایط بحران و رکود اقتصادی نوشتیم و بدیهی‌ انگاشتیم که اقتصاد هنر نیز از رکود اقتصادیِ جامع‌گریزی ندارد. رکود اقتصادی بازار هنر، زیست آثار جسورانه‌تر را مختل می‌کند؛ آثاری که درنتیجه تجربه‌ای متفاوت خلق‌شده و درصحنه‌ی هنرِ خواستگاهشان