رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

اقتصاد هنر ، چاپ خونه دو

مفهومی به نام اقتصاد هنر به چه چیزی می‌پردازد و لزوم پرداختن به آن چیست؟ تولید آثار هنری نیازمند حیات هستند، حیاتی که به واسطه چرخش مالی ایجاد می‌شود. البته نقش مارکتینگ هنر را نمی‌توان نادیده گرفت، ترتیب معرفی آثار که اغلب با استراتژی درون سازمانی موزه‌ها، گالری‌ها و دیگر ارگان‌های حوزه هنر مرتبط است؛ از عواملی محسوب می‌شود که نقش به‌سزایی در اقتصاد هنر و این چرخه سراسر متصل دارد. آثار هنری نیازمند ارائه هستند و ارائه آثار به وسیله موزه‌ها و گالری‌ها به خصوص در هنر معاصر به آن اعتبار می‌بخشد؛ چرا که تعیین می‌کند چه چیزی هنر است. اکنون آثار معتبر به حراج‌ها راه پیدا می‌کنند، جایی که سرنوشت آن‌ها با ضربه چکش بر روی میز مشخص می‌شود؛ این تعریف نمایی کلی از مفهوم اقتصاد هنر است. اقتصاد هنر همواره با حواشی همراه است، از نحوه سیاست‌گذاری در پررنگ کردن یک اثر خاص گرفته، تا صحبت از پول‌شویی به واسطه خرید آثار هنری. با‌این‌حال اقتصاد هنر مسئله‌ای تخصصی و همه‌جانبه است که پرداختن به آن از ضرورت‌های ‌پژوهش در حوزه هنر است.

پیام بگذارید