رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

فلسفه هنر

جستاری کوتاه درباره فلسفه هنر ، چاپ خونه سیزده

نگاه لوکاچ از آغاز کار به فلسفه هنر، یک طرح جامع برای فلسفه زندگی است. او اندیشیدن را همانند بخشیدن نیروی گفتار به اُبژه می‌داند و کار هنر را اجرایی کردن این‌گونه اندیشیدن. آنچه اکنون وجه اشتراک نگاه لوکاچ به فلسفه هنر و نمایشگاه کنونی

جستاری کوتاه درباره فلسفه هنر ، چاپ خونه دوازده

گئورگ لوکاچ یکی از نظریه‌پردازانی است که از هنر چون محصولی تاریخی، اجتماعی و از اهمیت‌های زمینه‌ی مادی هنر یاد می‌کند. تفکرات لوکاچ به دو دوره پیشا مارکسیستی و دوره مارکسیستی تقسیم می‌شود. کتاب فلسفه هنر ۱۹۱۲-۱۹۱۴ یکی از مهم‌ترین آثارش طی دوران فعالیت حرفه‌ای

جستاری کوتاه درباره فلسفه هنر ، چاپ خونه یازده

نقدی آغشته به کیک خامه‌ای نمایشگاه‌ها و موزه‌های ویژه هنرهای تجسمی، طی چند سال اخیر میزبان بسیاری از رویدادها، به‌ویژه اعتراضات بوده است. بسیاری عمل خود را واکنشی در برابر کنش هنرمند می‌خوانند و برخی دیگر تنها راهی یافته‌اند برای جلب‌توجه خبرنگاران، عکاسان و منتقدین

جستاری کوتاه درباره فلسفه هنر ، چاپ خونه ده

در ادامه‌ی بررسی زیبایی‌شناسی در فلسفه هنر، که تاکنون در چاپ‌خونه مکتوب شدند، به نگرش و فعالیت یکی از مهم‌ترین و جریان‌ساز‌ترین متفکران تاریخ یعنی مارکس رسیدیم. مارکس در موارد زیادی آثار هنری را "تولید" و فعالیت هنری را همان نوعی از " کار" قلمداد

جستاری کوتاه درباره فلسفه هنر ، چاپ خونه هشت

در ادامه بحث در باب نظریات نیچه در مورد موضوع هنر و اخلاق و پیرو آن، به مبحث گزینش از دیدگاه او می‌رسیم که آن را امری ناگزیر و ضروری می‌داند. در امر برجسته‌سازی و گزینش، ناگزیر برخی ارزش‌گذاری‌ها تقویت و برخی تضعیف می‌شوند؛ اما

جستاری کوتاه درباره فلسفه هنر ، چاپ خونه چهار

در چاپ های پیشین نشریه چاپ خونه، به دنبال تعریف مشخصی برای هنر و ارزش‌گذاری اثر هنری، به بررسی نظریه‌های بنیادینی چون والتر بنیامین و جرج دیکی پرداختیم. مسئله اصلی که هنگام تحلیل تمامی نظریات فلسفه هنر پیش می‌آید، چرایی این تعریف‌هاست. نیاز به وجود

جستاری کوتاه درباره فلسفه هنر ، چاپ خونه سه

با پیدایش صنعت چاپ و رواج تکثیر مکانیکی اثر هنری، ارزش‌های اصیل آثار هنری کلاسیک، همچون آیین، جاودانگی و فاصله‌ی مشخص اثر با مخاطب، تحت تأثیر قرار گرفت و از میان رفت؛ و دسترسی آسان به تصاویر چاپی اصالت هر اثر هنری را دگرگون کرد.

جستاری کوتاه درباره فلسفه هنر ، چاپ خونه هفت

در هفتمین سری گفتار چاپ‌خونه، ابتدا اندیشه‌های نیچه در مورد هنر را از طریق دو موضوع اصلی فرازیبایی‌شناختی او "یعنی مابعدالطبیعه و اخلاق" موردبررسی قرار خواهیم داد و سپس به بررسی زیبایی‌شناسی دوران بلوغ فکری او خواهیم پرداخت. نیچه در جوانی بسیار متأثر از شوپنهاور

جستاری کوتاه درباره فلسفه هنر ، چاپ خونه شش

در درس گفتار پیشین درباره رویکردهای زیبایی شناسانه کانت گفتیم. سیر درک و فلسفه زیبایی‌شناسی همانند و همگام بازمان، سیر پیشروی خطی را دنبال می‌کند و اگر بخواهیم با این قطار یک‌طرفه، تاریخ را سیر کنیم، پس از مطالعه نگاه کانت در باب زیبایی به

جستاری کوتاه درباره فلسفه هنر ، چاپ خونه پنج

آنچه در مجله قبلی چاپ‌خونه مورد بررسی قرار گرفت، عوامل تأثیرگذار بر برداشت شخصی مخاطب از یک اثر هنری و زیبایی اثر در نظر او بود. اما نمی‌توانیم درباره زیبا انگاشتن سخن بگوییم بی‌آنکه زیبایی‌شناسی کانت را مورد بررسی قرار دهیم. دکارت "می‌اندیشم"را نقطه‌ی اصلی