رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

فلسفه هنر

جستاری کوتاه درباره فلسفه هنر ، چاپ خونه یک

هنر در لغت به معنای علم، معرفت، دانش ، فضیلت و کمال است. در ‌واقع به معنی آن ‌چه از کمال آدمی است که هوشیار، فراست و فضل را در بر‌ دارد. (فرهنگ دهخدا) امروزه واژه هنر در زبان فارسی به معنای تفسیری ست که