رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

اقتصاد هنر

اقتصاد هنر ، چاپ خونه دو

مفهومی به نام اقتصاد هنر به چه چیزی می‌پردازد و لزوم پرداختن به آن چیست؟ تولید آثار هنری نیازمند حیات هستند، حیاتی که به واسطه چرخش مالی ایجاد می‌شود. البته نقش مارکتینگ هنر را نمی‌توان نادیده گرفت، ترتیب معرفی آثار که اغلب با استراتژی درون