رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

کارگاه مقدماتى حضور(ویژه بازیگران و اجراگران)| کارگاه ساختن و پرداختن(ویژه کارگردانان و ایده پردازان)-شماره یک

کارگاه مقدماتى حضور(ویژه بازیگران و اجراگران)| کارگاه ساختن و پرداختن(ویژه کارگردانان و ایده پردازان)-شماره یک


کارگاه مقدماتى حضور(ویژه بازیگران و اجراگران)

کارگاه های علی اصغر دشتی در شیراز | (اولین دوره خارج از تهران) | کارگاه ساختن و پرداختن(ویژه کارگردانان و ایده پردازان)

از مجموعه کارگاه های گروه تیٔاتر دن کیشوت با همکاری خانه هنر شیراز و کمپانی تولید موتورخونه

اردیبهشت ۱۴۰۰ | شیراز

‎کارگاه در ۸ جلسه ی ۳ساعته برگزار می شود و ظرفیت آن محدود است.

تاریخ

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
به پایان رسیده است!
بارکد QR

پیام بگذارید