رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

رونمایی کتاب جنت و ملکوت

رونمایی کتاب جنت و ملکوت

به بهانه انتشار و معرفی کتاب |جنت و ملکوت| نوشته جورجو آگامبن | مترجم ابراهیم رنجبر

با گفتاری از پژمان رنجبر-امیرحسین طاهری نژاد

در باب: وضعیت های آرمانی، سرنوشت بشر و قرابت مرگ

گرد خواهیم آمد و به این مسأله خواهیم پرداخت که آیا اصلا وضعیتی آرمانی وجود دارد و در صورت وجود نزدیک شدنِ به آن چه تبعاتی برای آدمی خواهد داشت و نیلِ به این هدف تا کنون چه بر سر آدمی آورده است. در این نشست این مساله را در سایه ی متن مقدس، تاریخ ادبیات و فلسفه، و سنت تراژیک یونان بررسی خواهیم کرد.

چهارشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۰ | ساعت ۱۸تا۲۱

جهت حفظ سلامت عمومی، رعایت پروتکل‌های بهداشتی الزامی است.

تاریخ

۱۷ آذر ۱۴۰۰
به پایان رسیده است!
بارکد QR

پیام بگذارید