رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

تکه‌نگاری‌های ابراهیم گلستان

تکه‌نگاری‌های ابراهیم گلستان

به بهانه‌ی روز کتاب خوانی

در کتاب‌خونه/خانه هنر شیراز به تماشای «تکه‌نگاری‌های ابراهیم گلستان» می‌شینیم و همراه با جناب آقای سیروس رومی راجع بهش گفتگو می‌کنیم.

دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰ | ساعت۱۸

تاریخ

۲۴ آبان ۱۴۰۰
به پایان رسیده است!
بارکد QR

پیام بگذارید