رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

تازه های دنیای هنر

آنا لپورسکایایی که دیگر چشم دارد!

ارنست گامبریج جایی در تاریخ هنرش می‌گوید: «اگر تکه‌ای کاغذ برداریم و روی آن شکلک یک صورت را بکشیم، برای این کار یک دایره برای صورت، یک خط برای بینی و یک خط کوچک برای دهان ترسیم می‌کنیم. آنگاه به این شکلک بدون چشم نگاه