رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

Author: مریم رئیسی

به بهانه نمایش عمومی مجموعه شخصی خانواده سیاح

مجموعه‌داری در کشور ما سابقه تاریخی دارد. ایده جمع‌آوری دانش ملل زیر یک سقف ریشه در جهان‌بینی هخامنشیان دارد که با اهداف علمی، فرهنگی و گاهی با محوریت ابراز قدرت؛ اما برخلاف گذشته که مجموعه‌ها تنها به دارایی‌های حکام و پادشاهان محدود می‌شده، امروزه اما

آنا لپورسکایایی که دیگر چشم دارد!

ارنست گامبریج جایی در تاریخ هنرش می‌گوید: «اگر تکه‌ای کاغذ برداریم و روی آن شکلک یک صورت را بکشیم، برای این کار یک دایره برای صورت، یک خط برای بینی و یک خط کوچک برای دهان ترسیم می‌کنیم. آنگاه به این شکلک بدون چشم نگاه