رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

A piece of Art -حسین نادری

هنرمند: حسین نادری

فضای آرت‌گالری موتورخونه طی مدت میزبانی‌اش از آثار هنرمند نقاش، حسین نادری، رویدادی را به خود دید که می‌توان آن را فریاد رد قلموهای نادری در فضای بهت‌زده‌ی پس از قرنطینه شهر شیراز دانست. طی این رویداد، هنرمند طی دوازده ساعت، خود را با بند وابستگی و علاقه به بوم سیال نقاشی خود بست و بی‌هیچ وقفه‌ای یک اثر چندم‌تری خلق کرد.

این اتفاق نه‌تنها چالشی فیزیکی و ذهنی برای خود هنرمند بود، بلکه این فرصت را در اختیار مخاطب علاقه‌مند قرارداد تا با پروسه خلق اثر نادری بیشتر آشنا شود و بتواند خود را یک جزء پویا از فضای شخصی هنرمند ببیند.

پیام بگذارید