رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

پریا فرخی

پریا فرخی، متولد ۱۳۷۱

 • کارشناسی نقاشی دانشگاه هنر تهران۱۳۹۶
 • کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه الزهرا تهران
 • شرکت در نمایشگاه هفته نقاشی دانشگاه هنر تهران۱۳۹۲
 • شرکت در بیست و دومین جشنواره تجسمی جوانان نیشابور۱۳۹۴
 • برگزیده بیست و سومین جشنواره تجسمی جوانان سنندج ۱۳۹۵
 • شرکت در سومین جشنواره تجسمی ژکال ۱۳۹۶
 • نمایشگاه گروهی نقاشی “کران” گالری ویستا ۱۳۹۷
 • شرکت در چهارمین جشنواره تجسمی ژکال ۱۳۹۸
 • نمایشگاه گروهی هفتمین دوره مهمانی هنر (فیگوراتیو) خانه هنرمندان ۱۳۹۸
 • هفتمین سالانه تبادل چاپ‌دستی نگارخانه لاله ۱۳۹۸
 • شرکت در دومین اکسپو نقاشی دانشگاه الزهرا خانه هنرمندان ۱۳۹۸
 • نمایشگاه گروهی “رب النوع” گالری شیدایی – تهران ۱۳۹۹
 • نمایشگاه گروهی “سنگلاخ” گالری آ تهران ۱۳۹۹
 • شرکت در اولین دوسالانه نقاشی شاهنامه مشهد ۱۳۹۹
 • نمایشگاه گروهی “امان” گالری شیدایی تهران ۱۳۹۹
 • نمایشگاه گروهی “فضا دفتر اول” گالری اولیوا شیکاگو ۱۴۰۰
 • نمایشگاه انفرادی “دشت امکان” گالری شریف تهران۱۴۰۰
 • نمایشگاه گروهی “خطی بر دیوار” گالری نووان – تهران۱۴۰۰
 • نمایشگاه دوازدهمین منتخب نسل نو گالری شیرین تهران۱۴۰۰
 • شرکت در چهارمین بازار کتاب هنری بن‌گاه (گالری شریف) آواپلت تهران۱۴۰۰
 • شرکت در رویداد جایزه مونه (آرت ‌یونیتی) گالری پردیس ملت تهران۱۴۰۰

آلبوم مجموعه: دشت امکان

نظارت بی انتها ۴

اندازه:۴۲*۶۴، تکنیک: خراش بر پاستل روغنی روی مقوا

محیط بقا ۳

اندازه:۴۶*۵۸، تکنیک: خراش بر پاستل روغنی روی مقوا

حضور پررنگ زمان بی کرانه ۴

اندازه:۳۲*۴۲، تکنیک: خراش بر پاستل روغنی روی مقوا

حضور پررنگ زمان بی کرانه ۲

اندازه:۴۱*۵۹، تکنیک: خراش بر پاستل روغنی روی مقوا

تسلط اشکال ۶

اندازه:۱۷*۲۴، تکنیک: خراش بر پاستل روغنی روی مقوا

کسی دربند غفلت مانده ای چون من ندید اینجا

اندازه:۷۰*۷۴، تکنیک: خراش بر پاستل روغنی روی مقوا

حضور پررنگ زمان بی کرانه ۱

اندازه:۵۸*۷۸، تکنیک: خراش بر پاستل روغنی روی مقوا

خیرگی های نظر ۵

اندازه:۴۹*۶۵، تکنیک: خراش بر پاستل روغنی روی مقوا

عرض دوران ۵

اندازه:۲۰*۲۵، تکنیک: خراش بر پاستل روغنی روی مقوا

تسلط اشکال ۲

اندازه:۱۷*۲۴، تکنیک: خراش بر پاستل روغنی روی مقوا

عرض دوران ۲

اندازه:۳۱*۴۵، تکنیک: خراش بر پاستل روغنی روی مقوا

تو هم گر گوش داری ناله ای خواهید شنید اینجا

اندازه:۷۲*۸۵، تکنیک: خراش بر پاستل روغنی روی مقوا

حضور پررنگ زمان بی کرانه ۲

اندازه:۲۰*۳۳، تکنیک: خراش بر پاستل روغنی روی مقوا

تسلط اشکال ۷

اندازه:۱۷*۲۴، تکنیک: خراش بر پاستل روغنی روی مقوا

تسلط اشکال ۳

اندازه:۱۷*۲۴، تکنیک: خراش بر پاستل روغنی روی مقوا