رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

Extinct Condition

نمایشگاه حاضر: ‎وضعیت معدوم

آنچه بَرَش می‌نگرم هویتی است پنهان و پیدا. ابهامی آشکار که در نگاه اول دلیلش را مسیر میدانم. جاده، همانند درّه‌ای میان شمال و جنوب فاصله انداخته است و این جدایی، از یاد می‌برد اشتراکات فرزندان یک سرزمین را. آرام‌آرام ابرها هم تصمیم به جدایی می‌گیرند. در یک سمت انتخاب گریستن به حال‌وروز خود است و در سمت دیگر هم‌نشینی شادمانه‌ای با خورشید. نمایش آثار هنرمندانی از خطه‌های مختلف کشور در شهر شیراز، همانند پلی است میان شمال و جنوب. تجربه‌ای جدید برای آنان که گریستن نمی‌دانند و اتفاقی نادر برای آنان که تمام عمرشان زیر چتری شیشه‌ای سپری‌شده است و می‌پندارند « حتماً زیستن همه‌ی موجودات همانند من است.»

البته که تفاوت در شیوه اجرا و انتخاب سوژه، می‌تواند حاصل نگاه‌های مختلف بر موضوعات و روزمرگی‌های هنرمندان باشد؛ اما زمانی که گردآورنده‌ای تصمیم به نمایش مجموعه‌ای خاص در سراسر کشور می‌گیرد، باید به این نکته توجه داشته باشد که آیا به نمایش گذاشتن شیوه نگریستن می‌تواند کافی باشد؛ یا آنکه با توجه به‌تمامی تفاوت‌ها، جنگیدن برای یک هدف مهم‌تر است؟

نویسنده : شیدا بردبار

استیتمنت