رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

Sorry. We’re sold out

نمایشگاه حاضر: «متاسفم، بلیط تمام شد»

پیچیده در پلاستیک، مرزی میان نقاشی، پیکرتراشی و چیدمان محوتر به نظر می‌رسد. قدم زدن میان آثار گاه این حس را تداعی می‌کند که زندگی، کاملاً در میان این پلاستیک‌ها بسته‌بندی‌شده… از شما می‌خواهم سطر پیشین را دوباره بخوانید و به اطراف خود بنگرید. شباهتش را با زندگی دریافتید؟ محاصره‌شدگی در میان اشیا، اشیایی که هدف زندگی را درون خود به‌عنوان نشانه محقق کرده، طوری که این وضعیت با نبود هیچ هدفی چندان قابل‌تمییز نیست. این نمایشگاه، این «پیچیدگی در پلاستیکِ به نمایش درآمده»، رویکردی است به هنر بر اساس تجلی حقیقتِ حاضر در محیط زندگی بشر، برگذشتن است، از هنر در معنای استحسانی. هنرمند از آمیزه مستندات عینی، سازه و عناصر اثر خود، یک معادل برای زندگی هر‌روزمان پدید آورده… همسنگ مغاک روزمره.

نویسنده : مریم رئیسی

استیتمنت