رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

علی انصاری

علی انصاری متولد سال ۱۳۵۷ است و در سال ۱۳۷۶ دیپلم گرافیک خود را از هنرستان امین‌الدوله دریافت کرده است، مدتی به‌‍‌‌عنوان تصویرگر در ایران فعالیت داشته (از‌جمله همکاری با مجله رشد)؛ به ارمنستان رفته و به تحصیل و کار پرداخته، نمایشگاهی از چیدمان با موضوع هویت در ۲۰۰۸؛ نمایشگاهی به کیوریتوری سونیا بالاسانیان و با عنوان اینی که هست در ۲۰۰۹ برگزار کرده و در چند نمایشگاه گروهی و فستیوال هنری شرکت داشته است. در گرجستان و پاریس آثارش را به‌صورت انفرادی نمایش داده و در‌ زمینه تئاتر، فیلم کوتاه، گرافیتی و کمیک استریپ فعالیت داشته است.

آلبوم مجموعه: «خنجری در کشوی میز پنهان است» | There is a Dagger Hidden in the desk’s drawer

Untitled No.01

Technique : Color pencil rapid, Size : 21*14, Year : 2022

Untitled No.02

Technique : Color pencil rapid, Size : 21*14, Year : 2022

Untitled No.03

Technique : Color pencil rapid, Size : 21*14, Year : 2022

Untitled No.04

Technique : Color pencil rapid, Size : 21*14, Year : 2022

Untitled No.05

Technique : Color pencil rapid, Size : 21*14, Year : 2022

Untitled No.06

Technique : Color pencil rapid, Size : 21*14, Year : 2022

Untitled No.07

Technique : Color pencil rapid, Size : 21*14, Year : 2022

Untitled No.08

Technique : Color pencil rapid, Size : 21*14, Year : 2022

Untitled No.09

Technique : Color pencil rapid/Collage, Size : 21*14, Year : 2022

Untitled No.10

Technique : Color pencil rapid/Collage, Size : 21*14, Year : 2022

Untitled No.11

Technique : Color pencil rapid/Collage, Size : 21*14, Year : 2022

Untitled No.12

Technique : Color pencil rapid/Collage, Size : 21*14, Year : 2022

Untitled No.13

Technique : Color pencil rapid/Collage, Size : 21*14, Year : 2022

Untitled No.14

Technique : Color pencil rapid/Collage, Size : 21*14, Year : 2022

Untitled No.15

Technique : Color pencil rapid/Collage, Size : 21*14, Year : 2022

Untitled No.16

Technique : Color pencil rapid/Collage, Size : 21*14, Year : 2022

Untitled No.17

Technique : Color pencil rapid/Collage, Size : 21*14, Year : 2022

Untitled No.18

Technique : Color pencil rapid/Collage, Size : 21*14, Year : 2022

Untitled No.19

Technique : Color pencil rapid/Collage, Size : 21*14, Year : 2022

Untitled No.20

Technique : Color pencil rapid/Collage, Size : 21*14, Year : 2022

Untitled No.21

Technique : Color pencil rapid/Collage, Size : 21*14, Year : 2022

Untitled No.28

Technique : Color pencil rapid/Collage, Size : 21*14, Year : 2022

Untitled No.29

Technique : Color pencil rapid/Collage, Size : 21*14, Year : 2022

Untitled No.30

Technique : Color pencil rapid/Collage, Size : 21*14, Year : 2022

Untitled No.22-27

Technique : Rapid, Size : 16*10, Year : 2018