رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

علی نظری و فرزاد علیزاده زوج

علی نظری و فرزاد علیزاده زوج، هنر آموختگان هنرهای دیجیتال و ارتباط تصویری هستند که در این مجموعه عکس آنالوگ و چیدمان “عواقب نجات‌یافتگان جنایت” با یکدیگر تعامل و همکاری دارند. فیگور در لنز دوربین این هنرمندان، حاصل تجربه زیستی در عرصه‌هایی چون جشنواره هنرهای تجسمی، تئاتر، طراحی دیجیتال و هم‌چنین حجم‌سازی و چیدمان است. در این آثار، بدن انسان همچون پیر مغانی می‌نماید که پیچ ‌و خم روزگار را با تمام وجود حس کرده و آن را پشت سر گذاشته‌است. حال ایستگاه آخرش چنان با طبیعت هم سو و یکی شده که دیگر نمی‌توان آن را جدا انگاشت. دیگر “من” وجود ندارد چرا که منی‌ات در “اینجا و آنجا” حل ‌شده‌است.

آلبوم مجموعه: عواقب نجات یافتگان یک جنایت

No : 001

Artist : Farzad Alizade, Size : 30*20, Year : Summer 1397

No : 002

Artist : Farzad Alizade, Size : 30*2, Year : Winter 1397

No : 003

Artist : Farzad Alizade, Size : 30*2, Year : Winter 1398

No : 004

Artist : Ali Nazari, Size : 30*20, Year : Winter 1398

No : 005

Artist : Ali Nazari, Size : 30*20, Year : Winter 1398

No : 006

Artist : Farzad Alizade, Size : 30*20, Year : fall 1399

No : 007

Artist : Farzad Alizade, Size : 30*20, Year : Spring 1399

No : 008

Artist : Farzad Alizade, Size : 30*20, Year : Summer 1400

No : 009

Artist : Farzad Alizade, Size : 30*20, Year : Spring 1399

No : 010

Artist : Farzad Alizade, Size : 30*20, Year : Spring 1399

No : 011

Artist : Farzad Alizade, Size : 30*20, Year : Spring 1399

No : 012

Artist : Ali Nazari, Size : 30*20, Year : Fall 1397

No : 013

Artist : Ali Nazari, Size : 30*20, Year : Fall 1397

No : 014

Artist : Ali Nazari, Size : 30*20, Year : Winter 1396

No : 015

Artist : Farzad Alizade, Size : 30*20, Year : Winter 1397

No : 016

Artist : Ali Nazari, Size : 45*30, Year : Winter 1398

No : 017

Artist : Farzad Alizade, Size : 45*30, Year : Spring 1399

No : 018

Artist : Farzad Alizade, Size : 45*30, Year : Spring 1399

No : 019

Artist : Farzad Alizade, Size : 45*30, Year : Fall 1396

No : 020

Artist : Ali Nazari, Size : 45*30, Year : Fall 1397

No : 021

Artist : Ali Nazari, Size : 45*30, Year : Winter 1397

No : 022

Artist : Ali Nazari, Size : 45*30, Year : Fall 1396

No : 023

Artist : Ali Nazari, Size : 45*30, Year : Winter 1396

No : 024

Artist : Ali Nazari, Size : 45*30, Year : Fall 1398

No : 025

Artist : Farzad Alizade, Size : 45*30, Year : Winter 1396

No : 026

Artist : Ali Nazari, Size : 100*70, Year : Fall 1397

No : 027

Artist : Farzad Alizade, Size : 70*50, Year : Summer 1396