رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

شیدا بردبار

مهمانی که حتی حضور ابدی‌اش در کاشانه‌ای نَم‌کشیده هیچ‌گاه عادی نمی‌شود. هرروز اتفاقی جدید را برای میزبان خود رقم می‌زند و شگفتی‌های کوچک را بزرگ و درخشان می‌نمایاند. مجموعه‌ای که پیش روی شماست، مهمان خانه ذهن میزبان جوانشان، شیدا بردبار است؛ که هنر آموخته‌ی رشته نقاشی در مقطع کارشناسی و دانشجوی رشته پژوهش هنر در مقطع کارشناسی ارشد است. او از کودکی فراگیری تکنیک‌های مختلف نقاشی را آغاز کرده و هم‌اکنون از متریال‌های مختلف برای به نمایش گذاشتن افکار، دغدغه‌های شخصی و معضل‌های اجتماعی، در قالب نقاشی و چیدمان استفاده می‌کند؛ با این دیدگاه که فرصتی را برای مخاطبانش بسازد تا در مقابل سیل عظیمی از رنگ و احساس بایستند و بازتاب خود را در سطح روبه‌رویشان شاهد باشند. حتی اگر این سطح جیوه‌ی پشت آینه باشد.

آلبوم مجموعه: «متاسفم، بلیط تمام شد» | Sorry. We’re sold out

CLAMOROUS

Collection : A Fable with Zephyr 2.6, Technique : Mixed media, Size : 120 * 80, Year : 2018

SENTIMENTAL

Collection : A Fable with Zephyr 5.2, Technique : Mixed media, Size : 120 * 80, Year : 2017

MILLIONS

Collection : A Fable with Zephyr 5.2, Technique : Mixed media, Size : 120 * 80, Year : 2017

P.M.O

Collection : Far from Rome, Technique : Mixed media, Size : 80 * 60, Year : 2021

HEALER

Collection : A Fable with Zephyr 2.6, Technique : Mixed media, Size : 40 * 30, Year : 2019

I WOULD

Collection : A Fable with Zephyr 2.6, Technique : Mixed media, Size : 40 * 30, Year : 2019

I COULD

Collection : A Fable with Zephyr 2.6, Technique : Mixed media, Size : 40 * 30, Year : 2019

Roommate

Collection : We’re all mad here, Technique : Mixed media, Size : 40 * 40, Year : 2020

Coup D'etat

Collection : We’re all mad here, Technique : Mixed media, Size : 70 * 50, Year : 2020

VVS

Collection : A Fable with Zephyr 4.4, Technique : Mixed media, Size : 40 * 30, Year : 2019

A Bloody Flower from North Carolina

Collection : Far From Rome, Technique : Mixed media, Size : 60 * 40, Year : 2021

G.O.D

Collection : The wight night, Technique : Mixed media, Size : 70 * 50, Year : 2020

OSTRACISM

Collection : Far From Rome, Technique : Mixed media, Size : 65 * 50, Year : 2020

CHUPACHUPS

Collection : Rome, Technique : Mixed media, Size : 50 * 40, Year : 2020