رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

رضا عظیمیان

رضا عظیمیان هنرمند معاصر ایرانی، متولد سال ۱۳۵۶ در همدان است. عظیمیان با جهان بینی مختص به خود دست به خلق آثاری تأثیر گرفته از محیط پیرامونش می ‌زند، آثار او همه در یک مجموعه در تقابل با عصر تصاویر دیجیتالی و مواجهه با پدیده ای به نام دوربین است. در دنیایی که ما با هجوم تصاویر روبرو هستیم، آثار عظیمیان تلنگری است که آیا می توانیم انتخاب کنیم؟ می ‌شود از این دنیای دیجیتالی فاصله گرفت یا خیر؟

رضا عظیمیان سال‌ها است که می‌کوشد تقابل و قیاس عکس در برابر نقاشی را به رخ بکشد و این از رسالت‌های اوست.

آلبوم مجموعه: با احتیاط حمل شود ۹۷۱-۲۶

CUP OF TEA NO.2

Size: 60*60, Technique: Oil On Canvas , Year: 2021

DREAM

Size: 70*35, Technique: Mixed Material, Year: 2021

FAKE MIRROR NO.1

Size: 105*35, Technique: Mixed Material, Year: 2021

WOMAN AND CHAIR

Size: 60*60, Technique: Oil On Canvas , Year: 2021

WITH OUT ME

Size: 80*120, Technique: Oil On Canvas , Year: 2021

WE NEED

Size: 70*35, Technique: Mixed Material, Year: 2021

WE ARE HAPPY NO.1

Size: 100*70, Technique: Oil On Canvas , Year: 2020

WE ARE HAPPY NO .2

Size: 100*70, Technique: Oil On Canvas , Year: 2020

TRYING TO BE

Size: 60*60, Technique: Oil On Canvas , Year: 2021

PLEASE,HANDLE WITH CARE NO.2

Size: 120*40, Technique: Mixed Material, Year: 2021

PLEASE,HANDLE WITH CARE NO.1

Size: 120*40, Technique: Mixed Material, Year: 2021

NOT HERE

Size: 100*100, Technique: Oil On Canvas , Year: 2021

MEMORIES AWAY

Size: 175*120, Technique: Oil On Canvas , Year: 2019

INSECURITY

Size: 200*200, Technique: Oil On Canvas , Year: 2021

FORGOT NO.2

Size: 80*40, Technique: Oil On Canvas , Year: 2020

FORGOT NO.1

Size: 80*40, Technique: Oil On Canvas , Year: 2020

FAKE MIRROR NO.2

Size: 105*35, Technique: Mixed Material, Year: 2021