رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

Parallel World

نمایشگاه حاضر: دنیای موازی

مجموعه‌ی جهان موازی، منتخبی از آثار هنرجویان پرورش‌یافته در کلاس استاد مصطفی فتوح نژاد است که طی مدت‌زمان طولانی کسب تجربه در محضر این استاد، به بیان شخصی خود رسیده و در قالب یک همکاری به انتخاب مصطفی فتوح نژاد در آرت‌گالری موتورخونه به نمایش درآمده‌است. آنچه در این مجموعه به چشم می‌آید، آثاری است که از هسته‌ای مشترک شکل‌گرفته‌اند؛ اما هرکدام مسیری متفاوت را برای رشد و تکامل خود انتخاب کرده‌اند. آن‌که از میان دیدگان مریم مقدس خط تیره‌ی مدار را عبور می‌دهد و دیگری که از همان خطوط با ضخامت‌های متفاوت برای خلق اثری قرینه و تکرارشونده استفاده کرده‌است، همه و همه به تفکر آموزگاری باز می‌گردد که در همین نمایشگاه پرتره‌ی هنرمندان معاصر را همچون اندی وارهول در کنار یکدیگر و با پس‌زمینه‌های زنگی و شارپ به نمایش گذاشته‌است. البته که دیگر در دنیای پاپ آرت دهه شصت نیویورک نیستیم و عصر تکثیر مکانیکی می‌تواند معانی و بیان متفاوتی در کشور ایران داشته باشد، اما این نگاه که صورت هنرمندان معاصر ایران باید به نمایش درآید جای بحث و بررسی دارد.

نویسنده : شیدا بردبار

استیتمنت