رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

حسین نادری

حسین نادری متولد ۱۳۷۰ شیراز کارشناسی مکانیک

  • سال ۹۴| نمایشگاه نقاشی| گالری وصال
  • سال ۹۶| اجرای تئاتر| جشنواره سرباز تهران
  • سال ۹۷| نمایشگاه نقاشی| گالری وصال
  • سال ۹۷| نمایشگاه نقاشی| گالری موتور خونه
  • سال ۹۷| نمایشگاه نقاشی خصوصی| گالری موتورخونه
  • سال ۹۸| نمایشگاه گروهی گالری| فرمانفرمائی تهران
  • سال ۹۸|نمایشگاه گروهی در دو سالانه شین| گالری موتور خونه
  • سال ۹۸| نمایشگاه نقاشی| گالری موتور خونه
  • سال ۹۸| پرفورمنس| گالری موتورخونه

آلبوم مجموعه: جعبه پاندورا

Size: 400*300,Technique : Oil color on Canvas,Year : 2020-2021
Size: 120*80, Technique : Oil color on Canvas, Year : 2019-2020
Size: 120*80, Technique : Oil color on Canvas, Year : 2019-2020
Size: 100*70, Technique : Acrylic on Canvas, Year : 2018
Size: 150*90, Technique : Oil color on Canvas, Year : 2020-2021
Size: 100*70, Technique : Acrylic on Canvas, Year : 2018
Size: 100*70, Technique : Oil color on Canvas, Year : 2019-2020
Size: 120*100, Technique : Oil color on Canvas, Year : 2020-2021
Size: 100*70, Technique : Oil color & Acrylic on Canvas, Year : 2018-2019
Size: 100*70, Technique : Oil color on Canvas, Year : 2019-2020
Size: 70*70, Technique : Acrylic on Canvas, Year : 2018-2019
Size: 120*90, Technique : Acrylic on Canvas, Year : 2018-2019
Size: 100*80, Technique : Acrylic on Canvas, Year : 2020-2021
Size: 40*40, Technique : Acrylic on Cardboard, Year : 2020
Size: 40*40, Technique : Oil color on Cardboard, Year : 2020
Size: 100*80, Technique : Acrylic on Canvas, Year : 2019-2020