رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

حامد قجرپور

حامد قجرپور، هنرمند جوان و خوش‌ذوق شیرازی و هنر آموخته رشته نقاشی دانشگاه هنر ارم شیراز است. آشنایی با فلسفه و تاریخ هنر، او را به آزمودن بسیاری متدها برای یافتن بهترین راه انتقال احساس و تفکر از طریق هنر ترغیب کرد؛ و سرانجامش حجم‌های فیگوراتیوی است که هم‌اکنون به نمایش عموم درآمده است. در کنار دیدگاهی نو در فرم و چیدمان، قجرپور از مدیایی متفاوت برای خلق اثر بهره می‌گیرد. پشم گوسفند و نخ گلیم و گبه، حسی آشنا را همراه خود دارد که نه‌تنها دیدنش، بلکه بوییدن و لمس کردنش قدرت به لرزه درآوردن ناخودآگاه و یادآوری خاطرات را داراست. همین موضوع مخاطب را به دیدن جامعه‌ای از رمق افتاده با پیشینه‌ای غنی دعوت می‌کند؛ بااینکه همه از یک ریشه هستند و ممکن است یک کل واحد دیده شوند، اما هیچ‌یک مانند دیگری نیست و هرکدام ریتم، سایه و هویتی خاص به خود گرفته است.

آلبوم مجموعه: زیر و رو | weaving

Cruel City

Technique : Weaving wool, Year : 2020-2021

Treasure

Technique : Weaving wool, Year : 2020-2021

Sage

Technique : Weaving wool, Year : 2020-2021

Missing2

Technique : Weaving wool, Year : 2020-2021

Memory of the Material

Technique : Weaving wool, Year : 2020-2021

Misty

Technique : Weaving wool, Year : 2020-2021

Dreamers

Technique : Weaving wool, Year : 2020-2021

No air

Technique : Weaving wool, Year : 2020-2021

Little extra

Technique : Weaving wool, Year : 2020-2021

Memories of the Alhambra

Technique : Weaving wool, Year : 2020-2021