رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

آرزو شیروانی

آرزو شیروانی نقاش و تصویرگر جوان، سال ۱۳۶۶ در شیراز متولد شد. در نگاه شیروانی، اثربخشی هر مسئله در زندگی، به جزئیات آن بازمی‌گردد؛ و هر کل، متشکل از اجزایی است که خود به جزئیات کوچک‌تری قابل‌تجزیه است. انسان امروز نیز متأثر از جزئیات و بی‌خبر از آن، با کلیات دست‌به‌گریبان است. در این میان، آثار شیروانی این فرصت را در اختیار مخاطب قرار می‌دهد که بیشتر متوجه جزء باشد و این آموزه را در محیط پیرامون خود نیز امتحان کند. رسالت یک هنرمند، تلنگر زدن به افکار است؛ آرزو شیروانی با خلق آثاری که مخاطب را به کم کردن فاصله برای دیدن دعوت می‌کند، مسیری تازه را برای انتقال افکار خود پیش‌گرفته است.

آلبوم مجموعه: زیره زیره | cumin cumin

Cumin

Size : 70*70, Technique : Metal Pen, Year : 2020-2021

My

Size : 23*27.5, Technique : Metal Pen, Year : 2020-2021

Desert

Size : 20*21.5, Technique : Metal Pen, Year : 2020-2021

Life

Size : 23.5*23.5, Technique : Pigment liner pen, Year : 2020-2021

Astonishment

Size : 36*45, Technique : Metal Pen, Year : 2020-2021

Root

Size : 11.5*11.5, Technique : Pigment liner pen, Year : 2020-2021

Mother

Size : 18.5*24, Technique : Metal Pen, Year : 2020-2021

Length

Size : 21*41.5, Technique : Metal Pen, Year : 2020-2021

Bud

Size : 27.5*27.5, Technique : Metal Pen, Year : 2020-2021

Correlated

Size : 22.5*18.5, Technique : Pigment liner pen, Year : 2020-2021

Feather

Size : 30*60, Technique : Metal Pen & Pigment liner,Year : 2020-2021

Lac

Size : 25*32.5, Technique : Metal Pen, Year : 2020-2021

Tropical

Size : 20.5*28.5, Technique : Metal Pen, Year : 2020-2021

Illusion

Size : 16*25, Technique : Metal Pen & Pigment liner, Year : 2020-2021

Safeguard

Size : 16.5*22, Technique : Metal Pen, Year : 2020-2021

Bodies

Size : 18.5*27.5, Technique : Metal Pen, Year : 2020-2021

Fourteenth

Size : 25*25, Technique : Metal Pen, Year : 2020-2021

Culmination

Size : 15*21, Technique : Metal Pen, Year : 2020-2021

Green

Size : 30.5*30.5, Technique : Metal Pen, Year : 2020-2021

Stone

Size : 12.5*16.5, Technique : Metal Pen, Year : 2020-2021

Manner

Size : 15*15, Technique : Metal Pen & Pigment liner, Year : 2020-2021

Tumult

Size : 23*25, Technique : Pigment liner pen, Year : 2020-2021

Dream

Size : 37*37, Technique : Metal Pen, Year : 2020-2021

Spangle

Size : 19*28, Technique : Pigment liner pen,Year : 2020-2021

Perplexity

Size : 9.5*18, Technique : Metal Pen, Year : 2020-2021

Behind

Size : 16.5*17.5, Technique : Pigment liner pen, Year : 2020-2021