رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

بدون دسته بندی

جستاری کوتاه درباره فلسفه هنر ، چاپ خونه دو

زیبایی همان معیار نسبی است که جهان اطراف ما را تعریف می‌کند و همه چیز در زمره این تقسیم‌بندی نسبی قرار می‌گیرد، چه چیزی زیباست، چه چیزی زشت است؟ مشخصاً پاسخ قطعی وجود ندارد، زیبایی‌شناسی یکی از هزاران مفهومی است که بشر خلق کرد تا