رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید
کتاب خونه | بوک استور

“خواندن همه کتاب‌های خوب مانند گفتگو با بهترین ذهن‌های قرن‌های گذشته است.” (رنه دکارت)

کتاب در کتاب‌خونه، یک قطار در حال حرکت، آن‌هم به‌سوی آینده نیست.

کتاب یک اتفاق است، می‌تواند جایی در میان آب‌های خروشان دریای سرخ و یا در سکوت بی‌انتهای کویر لوت رخ دهد.

کتاب یک دوست است، می‌تواند باغ ذهن را به محیطی شاد و دوست‌داشتنی و جایی برای تجربه‌های جدید تبدیل کند.

کتاب یک مزه است، می‌توان آن را چشید و از انفجار عظیم احساسات لذت برد.

کتاب یک هدیه است، هدیه‌ای از طرف خانه هنر به شما.

کلوپ کتاب‌خوانی

یکبار در هفته دورهم جمع خواهیم‌ شد که در باب یک کتاب نظرات خود را به اشتراک بگذاریم.