رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

خانه هنر
شیراز
خانه هنر
شیراز

خانه هنر شیراز مجموعه ای هنری با رویکرد تولیدی است که می کوشد در فعالیت های خود ارتقا هنر را بهبود بخشد. “خانه هنر بستری است برای هنر”

ساعت بازدید از گالری : ۹ الی ۲۲

ساعت کاری مجموعه خانه هنر : ۹ الی ۲۳:۳۰

شیراز، خیابان ارم، انتهای کوچه ۳، پلاک ۳۲

کد پستی: ۷۱۴۳۶۸۳۵۱۱

info@shirazarthouse.com